onze tarieven
 

voorbeeld plan van aanpak scriptie; Design en data-analyse


advies, consult, afstuderen, scriptie

Scriptie Begeleiding

Kom jij er niet uit met je scriptie. Geen idee wat en hoe je verder moet. Wij kunnen je helpen! Voor meer info klik dan op Scriptie Begeleiding

afstudeerbegeleider, student, scriptie, advies

Methode & Data Analyse

Geen idee hoe je de data van je onderzoek methode moet uitschrijven? Zit je helemaal vast met je data analyse en SPSS? Onze ervaren begeleiders helpen je verder kijk op spss begeleiding of op onderzoeksmethoden

Design

Het verschil in invloed van bekrachtiging op een werkgeheugentaak tussen een groep kinderen met ADHD en een groep kinderen zonder ADHD wordt onderzocht met een 2 (groep) x 4 (bekrachtigingcondities) related factorial design. Elk kind doorloopt alle bekrachtigingscondities. Voor het controleren van de volgorde van afname van de bekrachtigingscondities wordt er gebruik gemaakt van counterbalancing binnen de groepen (wat per groep resulteert in 4 x 3 x 2 = 24 afnamevolgordes). Er vinden een voorselectie een intake afspraak en twee testafspraken plaats. Kinderen uit de controlegroep worden na de intake afspraak gematched aan de kinderen uit de ADHD groep op basis van geslacht, leeftijd, zakgeld, kleurenblindheid, dyslexie en game ervaring; ook binnen de gecounterbalancede volgordes. De eerste testafspraak vindt ongeveer twee weken na de intake afspraak plaats, vervolgens zit er een week tussen de eerste en de tweede testafspraak. Per testafspraak voert het kind twee bekrachtigingcondities uit.

 

Data analyses

Hypothese a):

Er wordt alleen naar de ADHD-groep gekeken en naar alle vier de condities. Er zal een 4 x 10 repeated measures ANOVA worden uitgevoerd met als within-subject factor de gemiddelde sequentielengte per trialblok (4 condities, 10 trialblokken). De prestatiecurve wordt gemeten aan de hand van 10 trialblokken waarvan 1 blok uit 5 trials bestaat. De gemiddelde sequentielengte per trialblok bestaat uit het optellen van de sequentielengte per trial en deze te delen door 5.

Hypothese b) en c):

Er wordt naar beide groepen gekeken (ADHD-groep en Controlegroep) en naar alle vier condities. Om de prestaties van beide groepen met elkaar te vergelijken zal er een 2 x 4 x 10 mixed design ANOVA worden uitgevoerd (2 groepen, 3 condities en 10 trialblokken).

het verloop van de prestatiecurve en het de verschillen (op basis van 10 meetmomenten) tussen de twee groepen worden onderzocht met lineaire contrasten.

 

 

Vorige pagina

Klik hier voor een voorbeeld van Alternatieve verklaringen in een plan van aanpak

advies, consult, afstuderen, scriptie

Scriptie Begeleiding

Kom jij er niet uit met je scriptie. Geen idee wat en hoe je verder moet. Wij kunnen je helpen! Voor meer info klik dan op Scriptie Begeleiding

afstudeerbegeleider, student, scriptie, advies

Methode & Data Analyse

Geen idee hoe je de data van je onderzoek methode moet uitschrijven? Zit je helemaal vast met je data analyse en SPSS? Onze ervaren begeleiders helpen je verder kijk op spss begeleiding of op onderzoeksmethoden

Our Consultant