onze tarieven
 

voorbeeld plan van aanpak scriptie; Hoofdvraag en hypothesen


advies, consult, afstuderen, scriptie

Scriptie Hulp

Voor meer info klik dan op persoonlijke thesisbegeleiding

Portrait Of Male Professor

Statistiek Hulp

Kijk op persoonlijke statistiekbegeleiding

afstudeerbegeleider, student, scriptie, advies

SPSS begeleiding

Kijk op spss begeleiding

Hoofdvraag

Hoe verschillen kinderen met ADHD van kinderen zonder ADHD in het volhouden van een goede prestatie tijdens het uitvoeren van een taak waarin game-elementen zijn toegevoegd?

De verwachting is dat kinderen met ADHD op een taak waarin game-elementen zijn toegevoegd een goede prestatie langer volhouden dan bij taken waarin deze game-elementen niet aanwezig zijn en tevens in vergelijking tot normale kinderen.

 

Hypothesen

Daarbij worden de volgende hypothesen onderzocht:

a) In de gameconditie zal de prestatiecurve van kinderen met ADHD minder snel dalen in vergelijking tot de overige condities (geld- en feedbackonly),

b) Het verschil in daling van de prestatiecurve tussen kinderen met ADHD en kinderen zonder ADHD zal kleiner zijn in de gameconditie dan in de overige condities

c) In de gameconditie zullen kinderen met ADHD en kinderen zonder ADHD een minder snelle daling in de prestatiecurve laten zien ten opzichte van de overige condities.

 

 

Vorige pagina

Klik hier voor een voorbeeld van het Praktisch en wetenschappelijk belang in een plan van aanpak

 

advies, consult, afstuderen, scriptie

Scriptie Hulp

Voor meer info klik dan op persoonlijke thesisbegeleiding

Portrait Of Male Professor

Statistiek Hulp

Kijk op persoonlijke statistiekbegeleiding

afstudeerbegeleider, student, scriptie, advies

SPSS begeleiding

Kijk op spss begeleiding

Onze Begeleiders